درباره ما

شرکت محراب مهام حامی شرق در سال 1399 با هدف تولید پارچه‌های ملت بلون تاسیس گردید. این شرکت پس از تثبیت خود در بازار پارچه ملت بلون و با توجه به ظرفیت‌های دانش بنیان موجود (دانش مهندسی مواد، تکنولوژی تولید و فناوری) شروع به گسترش محصولات تولیدی خود کرد. در اولین گام در سال 1401 تولید محصولات جاذب نفتی شامل بوم جاذب نفتی، پد جاذب نفتی، رول جاذب نفتی و بالشت‌های جاذب نفتی را در جهت حفظ محیط زیست از آلودگی‌های نفتی در برنامه تولید کارخانه قرار داد. شرکت در حال حاضر توانایی تولید و تامین 1000 تن محصول در سال را دارد و با توجه به چشم انداز شرکت برای حضور در بازارهای جهانی برنامه توسعه تولید را در دستور کار شرکت قرار دادیم.

about us

Mehrab Maham Hami Shargh Company was established in 2019 with the aim of producing “Melt Blown” fabrics. The company started to expand its products after establishing itself in the “Melt Blown” fabric market and considering the existing knowledge-based capacities (materials engineering knowledge, production technology and technology). In the first step in 2022, the production of oil-absorbing products, including: oil-absorbing canvas, oil-absorbing pad, oil-absorbing roll and oil-absorbing pillows in order to protect the environment from oil pollution, was included in the factory production plan. The company currently has the ability to produce and supply 1000 tons of products per year, and according to the company’s vision to participate in global markets, the production development program is on the company’s agenda.

اهداف ما

حضور در بازارهای خاورمیانه به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مناطق در استفاده از محصولات

جاذب نفتی یافتن سهم بازار، در بازار محصولات جاذب نفتی در بازار داخلی

توسعه محصولات شرکت، محصولاتی از قبیل گرانول‌های جاذب، فیلترهای آب، جاذب‌های مواد آزمایشگاهی و… .

Mission

Presence in Middle Eastern markets as one of the most widely used areas in the use of oil absorbent products

Find your market share in the market of petroleum absorbent products in the internal market

Development of company products, products such as adsorbent granules, water filters, adsorbents for laboratory materials and ...